KulturskoleSatellitt i kommunedel Strømsø over Vestfoldbanen

Snart får også kommunedel Strømsø over Vestfoldbanen sin egen KulturskoleSatellitt!

Fra høsten 2022 vil kulturskolen i Drammen kommune også ha KulturskoleSatellitter i kommunedel Strømsø over Vestfoldbanen, samt kommunedel Solbergelva, Solbergmoen og Åssiden. Dette ble vedtatt i hovedutvalg for Kultur, idrett og frivillighet 6. april.

Ett tverrfaglig team med kulturskolelærere med kompetanse på musikk, visuell kunst, teater/drama og dans underviser en dag i kommunedel Strømsø over Vestfoldbanen.

Hvilket lokale som skal huse den nye KulturskoleSatellitten er foreløpig ikke bestemt, men det er allerede nå mulig å melde seg på til undervisning.

Dette er et tilbud til alle barn og unge i Drammen kommune, uavhengig av hvilken skole de går på. 

Undervisningen foregår på tirsdager og har oppstart etter høstferien, men det er mulig timeplanen må endres noe. Påmelding til denne KulturskoleSatellitten er derfor ikke bindende, men vi holder alle påmeldte fortløpende orientert.

Grupper:

For elever fra 1. trinn:

 • Kunst — Tirsdager kl. 17.00-18.00
  Forskjellige tegne- og maleteknikker, samt grafikk, skulptur og tekstil
 • Dans — Tirsdager kl. 17.00-18.00
  Rytme, uttrykk og danseglede står i fokus!
 • Musikk — Tirsdager kl. 18.00-19.00
  Her kan du lære å spille et instrument sammen med andre i en bandsetting
 • Teater — Tirsdager kl. 18.00-19.00
  Lurer du på hvordan det er å være skuespiller?

For elever fra 4. trinn:

 • Kunst — Tirsdager kl. 14.30-15.30
  Forskjellige tegne- og maleteknikker, samt grafikk, skulptur og tekstil
 • Dans — Tirsdager kl. 14.30-15.30
  Rytme, uttrykk og danseglede står i fokus!
 • Musikk — Tirsdager kl. 15.30-16.30
  Her kan du lære å spille et instrument sammen med andre i en bandsetting
 • Teater — Tirsdager kl. 15.30-16.30
  Lurer du på hvordan det er å være skuespiller?

Vi starter opp etter høstferien og har åpne dører de første ukene. Kom gjerne innom for en prøvetime eller for å se hva vi driver med! 

Påmelding:

Satser for skolepenger i Drammen kulturskole og informasjon om inntektsgraderte skolepenger/søskenmoderasjon finner du her: