Brukerrådet på Kulturskolen ble etablert høsten 2015

Brukerrådet representerer brukerne av Kulturskolens tilbud. Har du noe du ønsker å ta opp, så ta gjerne kontakt med brukerrådets medlemmer.

Her finner du link til hvem som sitter i brukerrådet, samt kontaktopplysninger:


HENSIKTEN med brukerrådet er å styrke dialogen med brukerne av Kulturskolens tilbud, få tilbakemeldinger, gi informasjon om stort og smått og sette representantene inn i det store bildet for status og utvikling av Kulturskolen.

MÅLET er å få brukerrådets representanter til å engasjere seg i Kulturskolens utvikling.

MANDATET til brukerrådet er å være et forum for dialog mellom Kulturskolen og brukerne av Kulturskolens tilbud. Brukerrådet har ikke beslutningsmyndighet, men kan gi tips og råd – samt å komme med tilbakemeldinger.

AKTIVITET: Det legges opp til 3-4 møter i brukerrådet hvert skoleår, som det tas initiativ til fra Kulturskolens administrasjon. Brukerrådet må gjerne ha flere møter etter eget ønske.

SAMMENSETNING: Brukerrådet består av foreldrerepresentanter, elevrepresentanter og representant for samarbeidspartner. Her finner du link til hvordan brukerrådet er sammensatt.

REKRUTTERING: Representanter til brukerrådet rekrutteres inn via seksjonene i Kulturskolen. Alle er velkommen til å melde sin interesse for å sitte i brukerrådet. Dette gjøres pr. e-post til Kulturskolen.