Påmelding og opptak

Påmelding

Hovedopptaket starter rett i etterkant av 15. mai, men vi tar inn elever fortløpende gjennom hele skoleåret ved ledig kapasitet. Enkelte grupper tar ikke inn nye elever senere enn 6 uker inn i semesteret.

Påmelding gjøres elektronisk via vår elevportal SpeedAdmin. Her finner du full oversikt over tilbudene våre, samt mulighet til å melde på elever.

Vi anbefaler alle å sette opp flere alternativer, det øker sannsynligheten for å få elevplass.

Elever kan gjerne melde seg på flere tilbud og vil få plass hvis det er ledig kapasitet.

Opptak

  • Alle søkere vil få beskjed fra Kulturskolen om de har fått plass eller er blitt satt på venteliste.
  • Vi har som mål å ta inn alle elever som ønsker det (åpent opptak), men enkelte tilbud er populære og kan dessverre ha venteliste. Ved venteliste blir elevene prioritert i henhold til søkedato.
  • Elever blir kontaktet av lærer for å få tildelt dag og tid for undervisningen medio august. For noen disipliner/grupper er dag og tid allerede avklart.
  • Søknader registreres fortløpende. Dersom det er ledig plass, vil det også bli tildelt elevplass for de som melder seg på etter søknadsfristen.