Undervisningsformer

Kulturskolen gir tilbud om både enkeltundervisning og gruppeundervisning. Faglige og pedagogiske vurderinger ligger til grunn for om Kulturskolen velger å gjennomføre undervisningen som enkeltundervisning eller som gruppeundervisning.

Undervisningen i teater, dans, visuell kunst, skapende skriving, animasjon, kreativt verksted og nysirkus foregår i faste grupper. Vi har gruppeundervisning på mange musikkinstrumenter.

Timeplanmodell:

  • En elev skal ikke ha mindre en 20 minutter ukentlig undervisning alene.
  • To elever skal ikke ha mindre enn 30 minutter ukentlig undervisning sammen.
  • Tre eller flere elever skal ikke ha mindre enn 40 minutter ukentlig undervisning sammen.
  • Dette gjelder hovedsakelig fagområdet musikk. Undervisningen i teater, dans og visuell kunst foregår i faste grupper

Alle elever i Kulturskolen får tilbud om å delta i konserter/forestillinger/utstillinger. Dette er en integrert del av opplæringen.

Undervisningen i Kulturskolen følger skoleåret i grunnskolen, men prosjektbasert undervisning vil forekomme. Enkelte avvik i forhold til grunnskolens skolerute kan forekomme. Dette vil fremkomme av Kulturskolens aktivitetsplan.

Det kan være nødvendig å gi komprimert undervisning innenfor en disiplin i en periode, f.eks. i forbindelse med oppkjøring til en konsert/forestilling/utstilling. I disse tilfellene vil dette normalt avspaseres mot slutten av hvert semester etter avtale med læreren.