Utmelding

  • Eleven er automatisk påmeldt vårsemesteret hvis ikke utmelding foreligger innen 15. november.
  • NB! Ved utmelding etter fristen må hele påfølgende semester betales.
  • Påbegynt semester må betales i sin helhet
  • Ønsker du å melde deg ut fra et undervisningstilbud i løpet av skoleåret (noe vi selvsagt ikke anbefaler, da kulturskoletilbudet krever tålmodighet og langsiktighet), så kan dette gjøres ved å velge Utmelding elevportalen eller ved å sende en e-post til kontoret: drammen.kulturskole@drammen.kommune.no.
  • Lærer kan IKKE motta utmeldinger, verken muntlig eller skriftlig. Utmeldinger må sendes kontoret.
  • Manglende oppmøte til undervisning vil ikke gi betalingsfritak
  • Re-registrert elevplass er økonomisk bindende og vil bli fakturert selv om eleven ombestemmer seg og ikke ønsker tilbudet (unntak hvis angrefristen 1. august er benyttet).
  • Re-registrert og tildelt elevplass kan sies opp innen 1. august. Oppsigelse etter denne angrefristen medfører faktura for kommende semester.
  • Elever på enkelte disipliner må binde seg for et år om gangen. Årsaken til dette er at undervisningen i seg selv og prosjektene det jobbes med er helt avhengig av kontinuitet i gruppen. Dette gjelder talentprogram for unge musikere, fordypningsprogram for elever på visuell kunst og teatergruppene Griff og Sfinx.