Re-registrering av elevplass/ventelisteplass

Alle elever må bekrefte sin elevplass eller ventelisteplass innen 1. mai 2024 for å beholde plassen for skoleåret 2024/2025.

Ordningen med re-registrering gjør at elever aktivt må velge om de ønsker å fortsette med undervisning eller ikke.
  • Re-registrering foregår i vår elevportal SpeedAdmin.
  • Vi åpner for re-registrering i slutten av april og sender da ut e-post med informasjon og pålogging til alle med elevplass og ventelisteplass.
  • Elever som ikke har bekreftet sin plass eller ventelisteplass innen 1. mai anses som utmeldt.
  • For elever fra Helleristningen skolekorps er det skolekorpset selv som melder inn og ut elever. Disse elevene trenger derfor ikke re-registrere seg.
Trenger du hjelp til re-registrering eller påmelding? Ta kontakt med oss på tlf. 32045680 eller drammen.kulturskole@drammen.kommune.no