Undervisningstilbud

Alle som er bosatt i Drammen kommune kan bli elev hos oss. Primærgruppen er barn og unge, men også voksne kan få plass ved ledig kapasitet

Vi har undervisning innenfor:

  • Musikk - Alle instrumenter, musikkgrupper, band og samspill
  • Teater - Teater og nysirkus
  • Dans - Vi underviser i dansestiler som jazz, moderne og hip hop
  • Visuell kunst - Visuell kunst, animasjon/film/foto, tegneserie og keramikk
  • Andre tilbud - Kulturkarusell og babysang
  • Feriekurs - Høstferien, vinterferien og sommerferien

Undervisningen foregår som enkelt-/gruppeundervisning etter hva som vurderes som den beste løsningen faglig og pedagogisk.

Finn et tilbud og meld deg på:

Full oversikt over tilbudene våre med uttdypende beskrivelse finner du i linken under. Her kan du også melde deg på.

Undervisningssteder:

Vi har flere undervisningssteder i Drammen kommune. Hvilke fag som undervises på de enkelte stedene finner du i påmeldingslinken over.