Wildenveys plass i Mjøndalen

Todelt kunstprosjekt med billedkunstner Ole Lislerud og et eget tekstprosjekt inspirert av Herman Wildenvey med slampoet Fredrik Høyer og Øyvind Hånes.
Ferdigstilles 2020.

Omsorgsboliger Mikkelsveien, Krokstadelva

Kunstprosjekt startes våren hvor tre kunstnere er invitert til å delta i en konkurranse, hvor en blir valgt til å fullføre to verk i omsorgsboligen.
Ferdigstilles desember 2020.

Aktiviteten, Solbergelva

Skulptur med billedhogger Alexander Stav.
Ferdigstilles våren 2020.

Rundkjøring på Brenna i Svelvik

Skulptur laget av Runi Langum.

Chromatic throws av Marisa Ferreira

Har vært utplassert i dammen ved Fossekleiva kultursenter. Er tatt ned i påvente av midler til permanent montering.

Kilden - en sitteskulptur fra utstillingen "Vær så god sitt"

Av Kristin Wexelsen Goksøyr. Skal settes ut i Doktorparken i Svelvik når gjestebryggene er ferdige.