"Leonardo@Mjøndalen" - Ole Lislerud

Glassfasaden på pumpestasjonen er utformet av Ole Lislerud (født 1950). Han har lang erfaring med kunst i offentlige rom og er professor ved Kunst og Håndverksskolen i Oslo (KHIO).

Verket på Wildenveys plass heter «Leonardo@Mjøndalen». Verket er en kommentar på klimaendring på +2 grader og binder sammen det lokale flomtiltaket med den globale debatten om klimaendring.

Leonardo da Vinci forutså klimaendringene for 500 år siden. Han observerte og eksperimenterte med hydraulikk og vann. De lokale forholdene er symbolisert gjennom bilder av tømmerfløtere fra Steinberg Lense og av de mange fabrikkpipene som la i rekke og rad langs elva i tidligere Nedre Eiker. Det er også integrert skisser fra flomprosjektets landskapsarkitekt.

Les mer om kunstneren 

Besøksadresse

Gamle Rådhusgate
3050 Mjøndalen