Kunst i offentlige rom tilgjengeliggjøring samtidskunst til store deler av befolkningen. All de tre tidligere kommunene har siden midten av 1990-tallet hatt et økende fokus på kunst som en driver i byutviklingen. Gjennom opprusting i de mer tettbygde strøkene skapes det gode offentlige rom og møteplasser hvor kunst er viktig for identitetsskaping og opplevelser. I Drammen by har bygging av Elveparkene, anskaffelse av skulpturer og sitteskulpturer til utendørs bruk bidratt til å endre byens omdømme. Nedre Eiker har det hatt stort fokus på kunst i offentlige rom, som f.eks. glassinstallasjonen “Leonardo@Mjøndalen på Wildenveys plass i Mjøndalen. I Svelvik åpnet Doktorparken i 2020 med en sitteskulptur.


Viser 4 av 4 Kunst i det offentlige rom