Alle fra hele kommunen kan foreslå og nominere kandidater til Drammen kommunes kulturpris.

Drammen kommunes kulturpris for 2020

Formålet med kulturprisen er å gi anerkjennelse for kulturelt engasjement samt oppfordre mottakeren til videre arbeid. Tildeles enkeltpersoner eller organisasjoner som har gjort en betydelig innsats for kulturlivet i Drammen kommune.

Send en epost til hvor du utdyper:

  • Hvem ønsker du at skal vinne? Fortell litt om hvem det er.
  • Hvorfor mener du at denne organisasjonen, lag, forening eller enkeltperson fortjener prisen?
  • Hvem og hvordan har organisasjonen, lag, forening eller enkeltperson vært viktig og hva har de gjort over tid for andre eller sitt lokalmiljø i Drammen kommune?

Søknadsfrist 18. november 2020 kl. 12.00
Nominasjoner kan sendes på e-post til