Alle fra hele kommunen kan foreslå kandidater til Drammen kommunes kulturpris. I 2020 følges praksis med utdeling av kulturstipend i tidligere Drammen kommune og Nedre Eiker kommune. Det er kun innbyggerne med tilknytning til de to tidligere kommunene som blir vurdert. (Tidligere Svelvik kommune har ikke hatt kulturstipend).

Drammen kommunes kulturpris

Formålet med kulturprisen er å gi anerkjennelse for kulturelt engasjement samt oppfordre mottakeren til videre arbeid. Tildeles enkeltpersoner eller organisasjoner som har gjort en betydelig innsats for kulturlivet i Drammen kommune.

Søknadsfrist 30. september 2020 kl. 12.00
Søknader kan sendes på e-post til

Kulturstipender

Kulturstipend har som formål å støtte og inspirere aktive kunstnere, kulturarbeidere og kulturutøvere. Kulturstipendet skal stimulere personer som ønsker å utvikle sin kompetanse og kunnskap innen kunst og kultur.

Søknadsfrist 30. september 2020 kl. 12.00
Søknader kan sendes på e-post til

Dato for utdeling av pris og stipend vil bli annonsert senere.