Drammen kommunes kulturstipend har som formål å støtte og inspirere aktive kunstnere og kulturarbeidere i kommunen. Kulturstipendet skal stimulere personer som ønsker å utvikle sin kompetanse og kunnskap innenfor kunst og kultur.

Søk Drammen kommunes kulturstipend

Hvem kan søke?

  • Utøvere innenfor kunst- og kulturfeltet som ønsker å tilegne seg kunnskap som vil være positivt for kulturlivet i Drammen.
  • Studenter eller elever innenfor kunst og kultur

Hvilke krav må du oppfylle?

  • Du må være bosatt i eller ha nær tilknytning til Drammen.
  • Du må bruke søknadsskjema på Drammen kommunes nettsider.
  • Du må sende kommunen rapport over hva stipendet er brukt til innen utgangen av året stipendet blir utbetalt.
  • Hvis du ikke bruker stipendbeløpet ikke til det formål som er forutsetningen for tildelingen, må du tilbakebetale stipendet.

Hvor mye kan du søke om?

Årlig støttebeløp er totalt kr 40 000.

Frister og utbetalinger

Søknadsfrist er 31. september 2020.
Du får foreløpig svar med bekreftelse på mottatt søknad innen tre uker etter at den er registrert hos oss. Pengene utbetales snarest etter offisiell utdeling av stipend.

Vedlegg til søknaden

  • Oppgave over din formue og inntekt
  • Dokumentasjon om din utdannelse med tilknytning til kunst- og kulturområdet