Barbra Vogler og Gudbrand Mos stipendfond

Stipendets formål er å gi oppmuntring, hjelp til videre utdanning eller lignende.

Barbara Vogler og Gudbrand Mo hjemme i Mjøndalen sammen med sønnen Stephan på begynnelsen av 1970-tallet.

Søknadsfrist: Stipendet gis ikke ut i 2021.

Stipendet kan fordeles mellom flere kunstnere. Stipendet kan søkes av yngre kunstnere (inntil 45 år) med spesiell begavelse innen bildende kunst og kunsthåndverk. Søkeren må være bosatt i eller ha en spesiell tilknytning til tidligere Drammen kommune.

Forslag vurderes og prisen tildeles av en jury bestående av 1 folkevalgt representant, 1 billedkunstner fra Buskerud Kunstnernes kunstneriske råd, 1 representant fra Norsk kunsthåndverk Buskerud kunstneriske råd når det er aktuelt med tildeling til en kunsthåndverker og 1 representant fra tidligere Nedre Eiker kommune.

Nærmere informasjon fås ved henvendelse Kunst og kulturarv-avdelingen.

Slik søker du

Søknad leveres: Drammen kommune - Kultur, idrett og frivillighet.

Prisen gis ikke ut hvert år, så ta kontakt Kunst og kulturarv for mer informasjon.

Mer om bakgrunnen til ekteparet Barbara Vogler og Gudbrand Moe kan finnes i Norsk kunstnerleksion.