Drammen kommunes kunstnerstipend kan tildeles personer eller grupper av profesjonelle kunstnere. Kommunekunstneren skal være et godt forbilde og talsperson for sitt kunstfelt. Ordningen skal gi profesjonelle kunstnere mulighet for egenutvikling, gjennom å hente inspirasjon og kompetanse til eget kunstnerisk virke. Drammen kommunes kunstnerstipend er på 100 000 kroner.

Tidligere mottakere av stipendet Drammen kommune kommunekunstner:

  • 2021: Annonseres høsten 2021