Ordninger tidligere Nedre Eiker kommune

Hvert år utlyses og deles det ut stipender, priser og fond i kommunens regi. Stipendene og kulturprisen har egne retningslinjer.

Kulturpris

Formålet med kulturprisen er å gi anerkjennelse for kulturelt engasjement samt oppfordre vinneren til videre innsats. Tildeles enkeltpersoner eller organisasjoner som har gjort en betydelig innsats for kulturlivet i Drammen kommune. Alle kan foreslå kandidater for kulturprisen. 
Send forslag på nominasjon til postmottak@drammen.kommune.no

Kulturstipend

Nedre Eiker kommunes kulturstipend har som formål å støtte og inspirere aktive kunstnere, kulturarbeidere og kulturutøvere i kommunen. Kulturstipendet skal stimulere personer som ønsker å utvikle sin kompetanse og kunnskap innenfor kunst og kultur.
Informasjon om stipendet og søknadsrutiner.

Stipend for billedkunstnere - Barbra Vogler og Gudbrand Mos stipendfond

Stipendet kan søkes av yngre kunstnere (inntil 45 år) med spesiell begavelse innen bildende kunst og kunsthåndverk. Søkerne må være bosatt i eller ha en spesiell tilknytning til tidligere Nedre Eiker kommune. Stipendets formål er å gi oppmuntring, hjelp til videre utdanning og utvikling, støtte til studiereise eller lignende.
Informasjon om stipendet og søknadsrutiner

Nedre Eiker kommunes byggeskikkpris

Byggeskikkprisen deles ut hvert annet år og skal sette fokus på arkitektur og byggeskikk på nye bygg eller restaurerte bygninger i kommunen.
Informasjon om prisen og søknadsrutiner

Nedre Eiker kommunes Mannskorfond

Prisen deles ut hvert annet år til utøvere eller organisasjoner som har bemerket seg innen sang- og musikkfeltet i kommunen. 
Informasjon om fondet og søknadsrutiner

Else Marie og Arvid Falks legat for personer bosatt i Nedre Eiker

Midlene kan søkes av institusjoner (kommunale og private), enkeltpersoner, grupper og lag. Informasjon om legatet og søknadsrutiner.

Nedre Eiker Håndverkerforenings Stiftelses fond

Stipend til bevaring av håndverkstradisjoner skal deles ut i 2020. Utdelingen skal gå til: 

Personer, foreninger eller lignende i Nedre Eiker, fortrinnsvis til videreføring eller bevaring av håndverkstradisjoner eller andre tiltak av kulturell verdi med tilknytning til håndverkervirksomhet. 

Kontakt ved spørsmål Bjørn Torgersen tlf. 996 22 648. 
Begrunnede søknader merkes Nedre Eiker Håndverkerforening innen 30. juni på epost postmottak@drammen.kommune.no

Frivillighetsprisen 

Nedre Eiker kommune ønsker å finne fram til en person eller en organisasjon som fortjener heder for frivillig arbeid innen områder som eldreomsorg, arbeid for barn og unge, musikk og sang, idrett, kunst med mer. Formålsparagrafen og retningslinjer for prisen kan leses på kommunes nettside. 

Prisen deles ut på FNs frivillighetsdag 5. desember. Mer informasjon finnes på: frivillighetnorge.no/frivillighetsprisen

Forslag sendes innen 1. oktober 2020 på e-post postmottak@drammen.kommune.no