Drammen kommune gir tilskudd til konserter, teaterforestillinger, utstillinger og andre kulturarrangement som er åpne for alle. Tilskuddet skal bidra til at Drammen har et aktivt kulturliv og at innbyggerne får et variert kulturtilbud av høy kvalitet.

Tilskuddsmottakere 2021 (Navn på mottaker og sum):

  • Mottaker - sum
  • Mottakere - avslag