Drammen kommune gir bistand til grafisk utforming, markedsføring og arrangementsrådgivning til aktører i det lokale kulturlivet slik at de får muligheten til å eksponere seg med sine forestillinger, aktiviteter og arrangement for et stort publikum.

Mottakere 2021: 

  • Tom Erik Ødegård, bandet "Friends"