Drømmestipendet 2021

Klart for nye nominasjoner til Drømmestipendet

  • Drømmestipendet består av 50 stipend à 30 000 kroner.
  • Fra 2021 kan unge kunst- og kulturutøvere mellom 18 og 25 år søke Drømmestipendet.
  • Stipendet deles ut i kategoriene dans, musikk, sirkus, skapende skriving, teater, visuell kunst og åpen klasse.

Gå inn på drommestipendet.no/for-sokere .
Der finner du informasjon og søknadskriterier for hver kategori det kan søkes i.

Kontakt og mer informasjon

Drammen kulturskole vil etter omfattende juryarbeid med flere involverte – beslutte hvem som skal være kommunens kandidat(er) til Drømmestipendet 2021.

Søknadsfrist er 8. januar 2021.
Kontaktperson for mer informasjon om Drømmestipendet i Drammen kommune er:
Kristin Johnsdatter Søraune
E-post: Kristin.johnsdatter.soraune@drammen.kommune.no
Telefon: 32 04 56 80