Drammen kommunes støtteordninger skal være et middel for et allsidig kunst- og kulturliv over hele kommunen. Ettårig støtte skal gis til nye festivaler eller større arrangement som har en bred publikumsprofil og med en lokal forankring i kommunedelene. Støtten skal bidra til kunstnerisk fornyelse og utvikling av bredden av lokal kunst og kultur.

Mottakere og søkere av tilskuddet:

  • Mottakere - godkjent
  • Mottakere - avslag