Drammen kommune har inngått en kompensasjonsordning for leie av Drammen Teater og Union Scene hvor lag og foreninger med kulturformål kan søke på en grunnstøtte til leie av Drammen Sceners lokaler.

Tilskuddsmottakere 2021 (Navn på mottaker og sum):

  • Mottaker - sum
  • Mottakere - avslag