Inkludering i idrett og friluftsliv

Drammen kommune støtter Drammens Idrettsråds arbeid med ”Inkludering IL” .

Søk om målrettet økonomisk satsing på inkludering hos Drammen Idrettsråd

Tilskuddsordningen gir støtte til:

  • ”Inkludering IL” som inkluderer flere inn i idrettslag
  • ”Aktiv i friluft” som inkluderer flere i friluftsaktivitet

Søknadsfrist

Søknadsfrist er i slutten av april hvert år.

For mer informasjon ta kontakt med Anlegg, idrett og natur (ingvild.aarland@drammen.kommune.no).