Bistand til grafisk utforming, markedsføring og utkjøring av materiell - tidligere Nedre Eiker

Ordningen skal sikre at det lokale kulturlivet i tidligere Nedre Eiker får muligheten til å eksponere seg med sine forestillinger, aktiviteter og arrangement for et stort publikum. Støtten skal være et middel til å fremme et aktivt kulturliv i kommunen.

Tilbudet er for kulturelle næringer, lag og foreninger som er tilknyttet tidligere Nedre Eiker. Det kan gis bistand til:

  • Kulturarrangement som er åpne for alle og arrangert av frivillige lag og foreninger eller aktører med et kunstnerisk/kulturelt formål.
  • Søknad skrives på eget søknadsskjema i forbindelse med utførelsen av tjenesten og blir behandlet som delegert sak.
  • Det kan gis bistand til aktører uten tilhold i kommunen, når disse er ansvarlig for tiltak som skapes/gjennomføres i kommunen eller på annen måte kommer tidligere Nedre Eikers innbyggere og kulturliv til

For mer informasjon om søknadsprosessen ta kontakt med Gunnlaug.Moen.Hembery@drammen.kommune.no