Tilskuddsmottakere økt kulturaktivitet (Navn på mottaker og sum:

2021 (kr 500.000):