Drammen kommune gir tilskudd til korps, kor, musikk og andre frivillige lag og foreninger. Tilskuddet skal stimulere til bredde og aktivitet innenfor amatørkulturlivet. Utadrettet aktivitet vektlegges.

Søk driftstilskudd til frivillige lag og foreninger.

For spørsmål eller nærmere informasjon ta kontakt med (Kunst og kulturarv).

Hvem kan søke?

  • Frivillige lag og organisasjoner som har aktivitet innen amatørkulturlivet.
  • Hvilke krav må dere oppfylle?
  • Dere må ha tilhørighet til Drammen.
  • Dere må bruke søknadsskjema på Drammen kommunes nettsider.
  • Alle som mottar fast årlig økonomisk støtte kan bli kontaktet for oppdrag ved kommunens egne tiltak.
  • Dersom en mottaker av støtte bryter eller misbruker forutsetningene for støtte, mistes retten til ny støtte for minst ett år.
  • Rapportering skjer normalt ved å vedlegge årsmelding og årsregnskap i neste års søknad.

Hvor mye kan dere søke om?

Beløpene fordeles etter fastlagte kriterier.

Frister og utbetalinger

Søknadsfrist er 1. april hvert år.
Dere får foreløpig svar senest tre uker etter at vi har mottatt søknaden. Pengene utbetales innen utgangen av juni.

Vedlegg til søknaden

Årsmelding for siste år.

Revidert regnskap

Fullstendig liste over medlemmenes navn, adresse og telefon
Aktivitetsplan og budsjett for inneværende år.