Drammen kommune gir tilskudd til konserter, teaterforestillinger, utstillinger og andre kulturarrangement som er åpne for alle. Tilskuddet skal bidra til at Drammen har et aktivt kulturliv og sikre at publikum får et variert kulturtilbud av høy kvalitet.

Søk tilskudd til åpne kulturarrangement.

For spørsmål eller nærmere informasjon ta kontakt med (Arrangement).

Hvem kan søke?

  • Først og fremst gir kommunen tilskudd til lokalt baserte kulturbedrifter, institusjoner, organisasjoner, grupper og enkeltpersoner.
  • Lignende aktører med base i andre kommuner kan også søke. Arrangementet må da gjennomføres eller skapes i Drammen.
  • De som ikke mottar fast årlig støtte fra andre kommunale tilskuddsordninger blir prioritert.

Hvilke krav må dere oppfylle?

  • Kulturarrangementet må være åpent for alle.
  • Arrangementet må være i Drammen kommune.
    Dere må bruke søknadsskjema på Drammen kommunes nettsider.
  • Når arrangementet blir markedsført, må dere opplyse at arrangementet har fått tilskudd fra Drammen kommune. Dere skal da bruke formulering: Støttet av Drammen kommune.
  • Dere må sende kortfattet rapport og økonomioversikt til Drammen kommune (Kultur, idrett og frivillighet) senest én måned etter at arrangementet er avsluttet.

Hvor mye kan dere søke om?

Det er ingen øvre grense.

Frister og utbetalinger

Søknaden må sendes fire uker før arrangementet finner sted.
Dere får skriftlig svar senest tre uker etter at vi har mottatt søknaden. Pengene utbetales snarest dersom ditt arrangement får tilskudd.

Vedlegg til søknaden

Dere behøver ikke sende vedlegg, men får dere ikke plass til hele prosjektskissen i skjemaet, kan den legges ved.