Drammen kommune gir tilskudd til kulturarrangement for barn og unge. Tilskuddet skal bidra til et godt arrangementstilbud for barn og ungdom i Drammen.

Søk tilskudd til kulturarrangementer for barn og unge

For spørsmål eller nærmere informasjon ta kontakt med (Ung Kultur).

Hvem kan søke?

  • Først og fremst gir kommunen tilskudd til lokalt baserte kulturbedrifter, institusjoner, organisasjoner, grupper og enkeltpersoner.
  • Lignende aktører med base i andre kommuner kan også søke. Arrangementet må da skapes eller gjennomføres i Drammen.
  • De som ikke mottar fast årlig støtte fra andre kommunale tilskuddsordninger blir prioritert.

Hvilke krav må dere oppfylle?

  • Kommunen gir tilskudd kun til rusfrie arrangementer.
  • Arrangementet må finne sted i Drammen kommune.
  • Arrangementet skal være åpent for alle, og ikke basert på medlemskap eller påmelding.
  • Dere må bruke søknadsskjema på Drammen kommunes nettsider.
  • Når arrangementet blir markedsført, må dere opplyse at arrangementet har fått tilskudd fra Drammen kommune. Dere skal da bruke formulering: Støttet av Drammen kommune, kultur.
  • Dere må sende kortfattet rapport og økonomioversikt senest én måned etter at arrangementet er avsluttet.

Hvor mye kan dere søke om?

Det er ingen øvre grense.

Frister og utbetalinger

Dere må sende søknaden senest fire uker før arrangementet finner sted. Dere får skriftlig svar senest tre uker etter at vi har mottatt søknaden. Pengene utbetales snarest dersom arrangementet får tilskudd.

Vedlegg til søknaden

Dere behøver ikke sende vedlegg. Men får dere ikke plass til hele prosjektskissen i skjemaet, kan den legges ved.

Kontaktperson: Wenche Andreassen Moe (Ung Kultur)