Drammen kommune gir tilskudd til aktiviteter og prosjekter innenfor musikk, billedkunst, foto, film, video, litteratur, elektronisk kunst, teater, dans eller andre kulturelle uttrykksformer. Tilskuddet skal bidra til økt deltakelse av barn og ungdom i kulturaktiviteter og -prosjekter.

Søk tilskudd til kulturprosjekter der barn og unge deltar

For spørsmål eller nærmere informasjon ta kontakt med (Ung Kultur).

Hvem kan søke?

 • Først og fremst gir kommunen tilskudd til lokalt baserte kulturbedrifter, institusjoner, organisasjoner, grupper og enkeltpersoner.
 • Lignende aktører med base i andre kommuner kan også søke. Arrangementet må da gjennomføres eller skapes i Drammen.
 • De som ikke mottar fast årlig støtte fra andre kommunale tilskuddsordninger blir prioritert.

Hvilke krav må dere oppfylle?

 • Barn eller ungdom må være aktive deltakere, utøvere eller arrangører.
 • Aktiviteten eller prosjektet må være avgrenset i tid.
 • Du må bruke søknadsskjema på Drammen kommunes nettsider.
 • Når arrangementet blir markedsført, må dere opplyse at arrangementet har fått tilskudd fra Drammen kommune. Dere skal da bruke formulering: Støttet av Drammen kommune, kultur.
 • Senest en måned etter at arrangementet er avsluttet må dere sende Drammen kommune, kultur en kort rapport og økonomioversikt
 • Kommunen gir ikke tilskudd til lønn, generell drift eller innkjøp av utstyr som enkeltpersoner skal eie etter endt prosjekt.

Hvor mye kan dere søke om?

Det er ingen øvre grense.

Frister og utbetalinger

 • Dere må sende søknad senest fire uker før arrangementet finner sted.
 • Dere får skriftlig svar senest tre uker etter at vi har mottatt søknaden.
 • Pengene utbetales snarest dersom ditt arrangement får tilskudd.

Vedlegg til søknaden

Dere behøver ikke sende vedlegg. Men får dere ikke plass til hele prosjektskissen i skjemaet, kan den legges ved.

Kontaktperson: Wenche Andreassen Moe (Ung Kultur)