Tilskuddsordningene skal ha som formål å fremme et aktivt kulturliv av høy kvalitet i tidligere Nedre Eiker kommune. Alle som får innvilget søknadene sine blir bedt om at markedsføringsmateriell skal inkludere kommunens logo og merkes: Støttet av Drammen kommune.

Kultur og frivillighet

Barn og unge