Støtte kan gis for å sikre at publikum får tilgang til et bredt spekter av kulturarrangement av høy kvalitet i tidligere Nedre Eiker. Støtten skal være et middel til å fremme et aktivt kulturliv i kommunen.

  • Det kan søkes tilskudd til konserter, teaterforestillinger, utstillinger og andre kulturarrangement som er åpne for alle.
  • Det kan gis tilskudd til aktører uten tilhold i kommunen, når disse er ansvarlig for tiltak som skapes/gjennomføres i tidligere Nedre Eiker.
  • Det gis ikke tilskudd til tiltak som finner sted i andre kommuner.
  • Søknaden skal vedlegges informasjon om søkeren, en utfyllende beskrivelse av arrangement og budsjett.

For mer informasjon om søknadsprosessen ta kontakt med