Ordningen skal sikre at det lokale kulturlivet i tidligere Nedre Eiker får muligheten til å eksponere seg med sine forestillinger for et stort publikum.

Støtten skal være et middel til å fremme et aktivt kulturliv i kommunen, målgruppen barn og unge prioriteres.

  • Søknad skrives på eget søknadsskjema og blir behandlet som delegert sak i forbindelse med leie og booking av lokaler.
  • Det kan gis subsidiert leie til konserter, teaterforestillinger, utstillinger og andre kulturarrangement som er åpne for alle arrangert av frivillige lag og foreninger og profesjonelle aktører med et kunstnerisk/kulturelt formål.

For mer informasjon om søknadsprosessen ta kontakt med