Barne- og ungdomsorganisasjoner som har flere enn 15 medlemmer og er åpen for alle kan søke kommunen om tilskudd. Fristen for 2020 er 12. april (må være mottatt av kommunen senest tre dager etter søknadsfrist).

Kriterier for tildeling av årlig tilskudd til organisasjonene

 • Kr 3 000 i grunntilskudd til alle barne- og ungdomsorganisasjoner.
 • Kr 300 i medlemstilskudd til organisasjoner for barn og unge opp til 25 år.
 • Aktivitetstilskudd til organisasjoner for barn og unge opp til 25 år på grunnlag av antall medlemsmøter, stevner, andre aktiviteter/arrangementer (ikke styremøter), informasjons- og rekrutteringsarbeid.

Forutsetninger for å få tilskudd

 • Organisasjonene må ha flere enn 15 medlemmer og være åpen for alle.
 • Søknadsfristen må være overholdt og leveres på fastsatt skjema innen fastsatt søknadsfrist hvert år.
 • Det må genereres aktivitet i organisasjonen.
 • Søknaden skal ha som vedlegg:
  • aktivitetsplan for inneværende år – skjema vedlegg 1
  • aktivitetsrapport fra foregående år – skjema vedlegg 2
  • budsjett for året
  • regnskap for sist år
  • nøyaktig medlemsliste over medlemmer bosatt i Nedre Eiker

Organisasjoner som mottar annen driftsstøtte fra tidligere Nedre Eiker kommune, faller utenom denne tilskuddsordningen.

Tilskudd innvilges ikke til politiske organisasjoner eller organisasjoner som ikke er åpne for alle. Heller ikke til helserelaterte organisasjoner, yrkes- og arbeidslivsorganisasjoner, forsknings- og vitenskapsorganisasjoner.

Kommunestyret vedtok i sitt budsjettmøte desember 2016 at tilskudd til voksenorganisasjoner skulle bortfalle fra og med 2017. Det vil da si at det kun er organisasjoner med aktivitet for barn og ungdom opp til 25 år, som kan tildeles støtte.

Ta kontakt med Wenche Andreassen Moe på telefon 32 23 28 53 ved spørsmål eller ytterligere informasjon om selve søkeprosessen og om man er berettiget støtte.

Til søknadsskjema

Kontakt

Ta kontakt med Wenche Andreassen Moe på telefon 32 23 28 53 ved spørsmål eller ytterligere informasjon om selve søkeprosessen og om man er berettiget støtte.