Tilskuddsordningen skal bidra til å fremme nyskaping, kunstnerisk kvalitet og en profesjonalisering av kulturlivet, samt bidra til at tidligere Nedre Eiker har et aktivt kulturliv, hvor innbyggerne får et variert kulturtilbud av god kvalitet.

Søknaden skal vedlegges informasjon om søkeren, en utfyllende beskrivelse av prosjektet og budsjett. Det kan søkes støtte til:

  • Lokalbaserte kulturbedrifter, institusjoner, organisasjoner, grupper, kunstnere og enkeltpersoner.
  • Kulturprosjekter og/eller kunstneriske produksjoner innen musikk, scenekunst, visuell kunst, film og litteratur.
  • Det kan gis tilskudd til aktører uten tilhold i kommunen, når disse er ansvarlig for tiltak som skapes/gjennomføres i kommunen eller på annen måte kommer tidligere Nedre Eikers kulturliv til gode.

Søknader over kr. 10.000 må behandles av hovedutvalg for Kultur, idrett og frivillighet. Søknader sendes til .

For mer informasjon om søknadsprosessen ta kontakt med