Bidra til et godt arrangementstilbud for barn og ungdom i tidligere Nedre Eiker og være et middel til å fremme et aktivt kulturliv i kommunen.

Det kan søkes støtte til:

  • Rusfrie kulturarrangement for barn og unge som finner sted i Nedre Eiker kommune.
  • Arrangementet som er åpent for alle, og ikke basert på medlemskap eller påmelding.

Søknader over kr. 10.000 må behandles av hovedutvalg for Kultur, idrett og frivillighet. Søknader sendes til .

For mer informasjon om søknadsprosessen ta kontakt med