Det kan gis støtte til konserter, teaterforestillinger, utstillinger og andre kulturarrangement som er åpne for alle. Støtte kan gis for å sikre at publikum får tilgang til et bredt spekter av kulturarrangement av høy kvalitet i tidligere Nedre Eiker.

Støtten skal være et middel til å fremme et aktivt kulturliv i kommunen. Det kan søkes om underskuddsgaranti ved arrangement som man antar kan gå i minus. Det vil si at en søknad må dokumentere forventede utgifter og forventet underskudd. Det er forventet at det er billettsalg ved disse arrangementene. Søknaden skal vedlegges informasjon om søkeren, en utfyllende beskrivelse av prosjektet og budsjett. Eventuelle beløp utbetales i etterkant da regnskap med kopier av bilag for arrangementet er innlevert.

  • Det kan gis underskuddsgaranti til konserter, teaterforestillinger, utstillinger og andre kulturarrangement som er åpne for alle.
  • Det kan gis inntil 50% garanti for nærmere definerte utgifter.
  • Dekningsgraden vil bli skjønnsmessig vurdert og søknader over kr. 10 000 må behandles av Hovedutvalg for Kultur, idrett og frivillighet og må sendes inn 2 måneder før arrangementet.
  • Inngangspenger skal stå i forhold til arrangementets innhold og være realistisk i forhold til kulturfeltet.
  • Det gis ikke tilskudd til tiltak som finner sted i andre kommuner.
  • Det kan gis tilskudd til aktører uten tilhold i kommunen, når disse er ansvarlig for tiltak som skapes/gjennomføres i kommunen eller på annen måte kommer tidligere Nedre Eikers kulturliv til gode.

Søknader over kr. 10.000 må behandles av hovedutvalg for Kultur, idrett og frivillighet og må sendes inn 2 måneder før arrangementet. Søknader sendes til .

For mer informasjon om søknadsprosessen ta kontakt med