Frivillighetsmidler 2020 for Svelvik

Årets tema: 
Det kan søkes tilskudd til opplevelser, prosjekter og tiltak som skaper økt attraktivitet i Svelvik.

Det er også mulig å søke støtte til videreutvikling av igangsatte arrangementer som har fått tildelt frivillighetsmidler tidligere.
Det gis ikke tilskudd til lønn, generell drift eller innkjøp av utstyr som enkeltpersoner skal eie etter endt prosjekt.

Ved spørsmål:

Søknaden må inneholde:

  • Informasjon om søkeren
  • Utfyllende beskrivelse av prosjektet
  • Budsjett og finansieringsplan
  • Navn og adresse på lag/forening eller prosjektgruppe
  • Kontaktperson
  • Kontonummer og det er viktig med organisasjonsnummer

Søknad kan sendes på epost og merkes Drammen kommune - Avdeling Kunst og kulturarv

Eventuelt postadresse: Drammen kommune, Postboks 7500, 3008 Drammen

Søknadsfrist er 1. mai.