De tidligere kommunenes tilskuddsordninger gjelder frem til nye ordninger er på plass i løpet av 2020.

Utlysning BUFDIR-midler

Nye tilskuddsordninger

Kommunale tilskuddsordninger

De tidligere kommunens tilskuddsordninger er gjeldene til en harmonisering og en politisk godkjenning har funnet sted.

For mer informasjon om tilskuddsordningen kan man ta kontakt med (Drammen), (Svelvik) og (Nedre Eiker).

Regionale og nasjonale tilskudd

Frivillige lag og foreninger kan søke etter tilskudd blant flere tusen økonomiske støtteordninger. Både regionalt, nasjonale og noen nordiske.