Frivillige lag og foreninger og øvrig kulturliv kan i denne perioden søke på ordningen "Søkbare midler til økt kulturaktivitet".

Kommunale tilskuddsordninger

Det vil utarbeides nye tilskuddsordninger våren 2021 gjennom politiske prosesser. Idrett blir ikke harmonisert i denne omgangen.

Spørsmål og yttligere informasjon rundt de tidligere kommunenes tilskuddsordninger kan man få ved å ta kontakt med: 

Tilskudd idrett og friluftsliv

Spørsmål og yttligere informasjon rundt de tilskuddsordninger for idrett og friluftsliv kan man kontakt med Christine Svoren

Utlysning IMDI-midler

Søknadsfristen er satt til 15. mars. Ta kontakt med Safia Hussein Ali Grand for spørsmål og nærmere informasjon.

Andre søknadsordninger

Regionale og nasjonale tilskudd

Frivillige lag og foreninger kan søke etter tilskudd blant flere tusen økonomiske støtteordninger. Både regionalt, nasjonale og noen nordiske. 

Utlysning BUFDIR-midler