Det er et politisk ønske å skape økt kulturaktivitet i hele Drammen kommune. Det er derfor bevilget 500 000 kroner i nye tilskuddsmidler til kulturlivet i kommunen. Disse kan søkes av alle.

Kriterier for tildeling av midler

  • Arrangementet/prosjektet skal finne sted i Drammen kommune og bidra til økt kulturaktivitet i de ulike kommunedelene.
  • Aktiviteten skal være åpent for alle, og må være gjennomført eller påbegynt innen utgangen av 2021.
  • Ved markedsføringen av arrangementet/aktiviteten, skal det opplyses om at det er mottatt støtte fra Drammen kommune.
  • Søknaden inneholder et tydelig budsjett og en prosjektbeskrivelse, med tid, sted og en beskrivelse av aktiviteten. Det må også oppgis adresse og kontonummer for søker.
  • Det sendes inn en kortfattet rapport og regnskap i etterkant av gjennomføring.

Søknaden sendes til ,eller Drammen kommune, Postboks 7500, 3008 Drammen. 

Behandlingstid

Det vil bli en administrativ behandling av søknader under 25 000 kroner. Søknader med søknadssum over 25 000 kroner, vil bli behandlet i Hovedutvalg for kultur, idrett og frivillighet, og vil følge politisk møteplan.