Driftstilskudd til allmennkulturelle barn og ungdomsorganisasjoner

Drammen kommune gir driftstilskudd til frivillige lag og foreninger med kulturformål for barn og unge. Tilskuddet skal stimulere til bredde og aktivitet innenfor amatørkulturlivet, og utadrettet aktivitet vektlegges. Bidra til gode oppvekstvilkår i Drammen ved å prioritere kulturtiltak for og med barn og unge.

Tilskuddsmottakere 2021 (Navn på mottaker og sum):

 • Nesbygda ungdomslag kr. 13.700
 • Solberg speidergruppe kr. 13.700
 • Foreningen Drammen barne- og ungdomsteater kr. 17.000
 • 1. Drammen speidergr. kr. 14.900
 • Mjøndalen MSK speidergr. kr. 12.500
 • Nedre Eiker FA speidergr. kr. 17.000
 • Konnerud barne- og ungdomsteater kr. 17.000
 • Drammen MSK speidergr. kr. 18 800
 • 1. Skoger speidergr. kr. 14 600
 • Åssiden KFUM-KFUK speidergruppe kr. 20.600
 • 3. Dramen Speidergruppe kr. 26.916
 • Vestmarka krets av Norges speiderforbund - Ikke støtteberettiget 
 • Drammen akvarieklubb- Avslag
 • 6. Drammen MS speidergr. kr 15 236
 • Mjøndalen 1 KFUK-KFUM speider kr. 12 200
 • Nedre Eiker Tensing/Mjøndalen Sokn kr. 13 200
 • Nedre Eiker barne- og ungdomsteater kr. 23 900
 • Nedre Eiker Soul Children/Mjøndalen Sokn kr. 11 000
 • 5. Drammen sjø kr. 25 900