Tilskuddsmottakere: Nye festivaler og store arrangement (1 år)

Drammen kommunes støtteordninger skal være et middel for et allsidig kunst- og kulturliv over hele kommunen. Ettårig støtte skal gis til nye festivaler eller større arrangement som har en bred publikumsprofil og med en lokal forankring i kommunedelene. Støtten skal bidra til kunstnerisk fornyelse og utvikling av bredden av lokal kunst og kultur.

Innvilget søknad for 2022:

  • Huskonsertforeningen - Festivalen STUA kr 50.000
  • On Stage Booking - Akustisk i Eiker kr 40.000
  • Romfarer United AS - Drammen Jazzfestival kr 50.000
  • Jernbanens Musikkorps Drammen - 100 års jubileum kr 40.000
  • Drammen Pride 2022 - FRI Oslo og Viken 100.000 kroner  

  • Toppen av Drammen - Toppen av Drammen 200.000 kroner  

  • Tekstilfestivalen på Solberg Spinderi- Hot Nok 50.000 kroner  

  • Tangenkaia/Tangenfest - Working Class Hero 50.000 kroner