Tilskuddsmottakere: Husleiestøtte Drammen Scener AS

Drammen kommune har inngått en kompensasjonsordning for leie av Drammen Teater og Union Scene hvor lag og foreninger med kulturformål kan søke på en grunnstøtte til leie av Drammen Sceners lokaler.

Tilskuddsmottakere høst 2021:

 • Drammen Jazzforum
 • Vigdis Haugen Nilsen
 • Tor-Erik Fredheim / On Stage Booking DA
 • Kjersti Haave Reknes/ Kirkens Teaterskole Drammen
 • Soundshape
 • Mjøndalen Dansestudio / Hanne Sørlie Bro
 • Helleristningen Skolekorps
 • Natalie Aldema Band
 • Unbound AS
 • Krogstad Storband
 • Koriander Sangkor
 • Attic
 • Buskerud Musikkråd
 • Skogheim
 • Ary Morais

 • Anders Lærum Espeseth

 • Helene Nordby Nybøe

 • Jernbanes Musikkorps

 • Drammen Glassverk Musikkorps

 • Viken Fylkeskommune - St Hallvard videregående (Dans, teater, musikk)

 • Sing n Swing