Tilskuddsmottakere: Kulturarrangement for barn og unge

Drammen kommune gir tilskudd til kulturarrangement for barn og unge. Tilskuddet skal stimulere lag og foreninger, organisasjoner og kulturaktører til å gjennomføre ulike kulturarrangement for barn og unge.

Tilskuddsmottakere 2021 (navn på mottaker og sum):

  •