Tilskuddsmottakere: Kulturarrangement for barn og unge

Drammen kommune gir tilskudd til kulturarrangement for barn og unge. Tilskuddet skal stimulere lag og foreninger, organisasjoner og kulturaktører til å gjennomføre ulike kulturarrangement for barn og unge.

 

  •