Tilskuddsmottakere: Kulturproduksjoner der barn og unge deltar

Drammen kommune gir tilskudd til kulturproduksjoner der barn og unge deltar.

Tilskuddet skal gis til aktiviteter og prosjekter innenfor musikk, billedkunst, foto, film, video, litteratur, elektronisk kunst, teater, dans og andre kulturelle uttrykksformer. Tilskuddet skal bidra til økt deltakelse av barn og ungdom i kulturaktiviteter og prosjekter.

  •