Tilskuddsmottakere: Profesjonelle kunst og kulturtiltak

Drammen kommune gir tilskudd til kunstneriske produksjoner og kulturprosjekter innen musikk, scenekunst, visuell kunst, film og litteratur. Ordningen skal fremme nyskapning, kunstnerisk kvalitet og en profesjonalisering av kulturlivet. Den skal også bidra til at Drammen har et aktivt kulturliv og sikre at publikum får et variert kulturtilbud av høy kvalitet.

  • Mottakere - avslag