Fysiske møteplasser i Ung kultur holder stengt i ytterligere to uker til og med 26. april, som følge av videreføring av koronarestriksjoner.

Regjeringen har besluttet å videreføre koronarestriksjonene som har vært gjeldende i Drammen kommune i ytterligere to uker. Tiltakene som videreføres i Drammen kommune medfører at de fysiske møteplassene for barn og unge i Ung kultur holder stengt frem til og med 26. april.

Møteplassene som omfattes er som følger:

Tilbudene vil tidligst åpne igjen 27. april, dersom tiltaksnivået ikke videreføres etter 25.april.