Fra og med mandag 26. april lettes koronarestriksjonene noe. Regjeringen viderefører regionale tiltak for å begrense smittespredningen, men flytter Drammen ned på det nest høyeste tiltaksnivået.

Lettelsene på koronarestriksjonens i Drammen kommune innebærer at vi igjen kan åpne fysiske møteplasser for barn og unge under 20 år med bosted i Drammmen kommune.

Møteplassene som nå åpner igjen mandag 26. april er som følger:

Tilbudene åpner kun for barn og unge under 20 år, med bostedsadresse i Drammen kommune.

Neon Fritidsklubb på Fjell holder fremdeles stengt til 7. mai.