Alle fysiske møteplasser i Ung kultur holder stengt frem til 11. april som følge av nye strenge tiltak Viken fylke.

Regjeringen har vedtatt å innføre de strengeste tiltakene som er skissert i den nasjonale covid-19-forskriften, for alle kommunene i hele Viken fylke. Tiltakene som innføres i Drammen kommune medører at de fysiske møteplassene for barn og unge i Ung kultur holder stengt frem til 11. april.

Møteplassene som omfattes er som følger:

Tilbudene vil tidligst åpne igjen 12. april, dersom tiltaksnivået ikke videreføres etter 11.april.