Eiker Arkiv ble etablert i 2003 og er et lokalhistorisk arkiv for kommunene Øvre Eiker og tidligere Nedre Eiker. Dette er et samarbeid med Eiker Historielag. I ny kommune blir Eiker Arkiv underlagt Byarkviet, men har fremdeles lokaler på Solberg Spinderi.

Eiker Arkiv har egne avdelinger i Solbergelva (Solberg Spinderi) og på Hokksund bibliotek.

Eiker Arkiv oppbevarer og registrerer ulike typer lokalhistorisk dokumentasjon, som arkivmateriale etter bedrifter og organisasjoner, fotografier, film, lydbånd, avisutklipp, samt registreringer av faste kulturminner og museale gjenstander.

Digitalisering av denne dokumentasjonen er en viktig del av arbeidet, og resultatet presenteres på Eiker Arkivs nettsider.

Nøkkelinformasjon

Formål, arbeidsområder og tilbud

Eiker Arkiv oppbevarer og registrerer ulike typer lokalhistorisk dokumentasjon, som arkivmateriale etter bedrifter og organisasjoner, fotografier, film, lydbånd, avisutklipp, samt registreringer av faste kulturminner og museale gjenstander. Digitalisering av denne dokumentasjonen er en viktig del av arbeidet vårt, og resultatet presenteres på dette nettstedet. Vi kan også tilby foredrag, ekskursjoner og påta oss større eller mindre forskningsoppdrag.

Dugnadsdrift

Eiker Arkiv drives for en stor del på dugnad, og alle som har lyst er hjertelig velkommen til å delta. Vi har lokale registreringsgrupper på de fleste tettstedene i de to kommunene, men siden mye av kommunikasjonen foregår på internett, er det også mulig å delta for folk som bor utenbygds.

Åpningstider

Torsdager: 18.00-21.00
Fredager: 09.00-14.00

Telefon

997 40 074

E-post

Besøksadresse

Solberg Spinderi, Solbergveien 22C
3058 Solbergelva