I Drammen kommune legger vi stor vekt på å gi eldre gode kulturopplevelser. Hver måned er det et innholdsrikt program gjennom "Spaserstokken" på institusjoner og eldresenter.

Hva er "Den kulturelle spaserstokken"?

Den kulturelle spaserstokken er en økonomisk støtteordning der målet er å sørge for profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet til eldre.

Ordningen fremmer økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren, slik at det utvikles gode kunst- og kulturprosjekter lokalt. Spaserstokken skal også bidra til at eldre får et tilpasset kulturtilbud på arenaer der de eldre befinner seg i dagliglivet.'

Les måndens program for Den Kulturelle Spaserstokken (PDF).

Kontakt

Kontakt Marit Thomassen for mer informasjon om programmet i Kulturoasen.

  • Tlf. 481 79 663
  • Epost