Den kulturelle skolesekken (DKS) er forankret i læreplanverket. Målsettingen er at Den kulturelle skolesekken skal bidra til å utvikle en helhetlig innlemmelse av kunstneriske og kulturelle uttrykk i realiseringen av skolens læringsmål.

Tilbudene i DKS er kvalitetssikret, forankret profesjonelt og lokalt i kunst- og kulturlivet. Det er en grunnstamme av tilbud for alle barn hvert skoleår bestående av musikk, billedkunst, scenekunst, litteratur, kulturarv og film.

DKS lokalt samarbeider tett med Buskerud fylkeskommunes regionale kulturelle skolesekk og Drammens Museum. I den lokale delen av DKS skal elevene møte kunst- og kulturuttrykk gjennom deltakelse og aktivitet i samhandling med profesjonelle utøvere. 

Lokal DKS

Lokale utøvere kan melde inn tilbud om deltagelse i lokal DKS. 
Frist for dette er 20.januar hvert år.

Strategiplan 

Strategiplanen for "Den kulturelle skolesekken" i Drammen kommune skal gi rammer for tiltak og organisering av aktivitet i perioden. Den viser sammenhengen mellom nasjonale og lokale målsettinger, tydeliggjør ansvar og gir rammer for organisering og økonomiske rammer.

En ny strategiplan for den nye kommunen kommer i løpet av harmoniseringsprosessen.

Sjekkliste for kulturkontakter før og etter DKS-besøket:

I forkant av besøket

 • Er nøyaktig tidspunkt for forestillingene avtalt med utøver?
 • Hvem tar imot utøverne når de ankommer skolen?
 • Hvor skal arrangementet være?
 • Er lokalet booket/holdt av for dagen?
 • Skal det settes ut stoler?
 • Er det tilstrekkelig med strøm?
 • Er informasjon om besøket gjort kjent for kontoret, elever og resten av personalet?
 • Er elevene godt forberedt på besøk?

Gjennomføringsdagen

 • Er stoler satt ut?
 • Er lokalet/scenen klargjort?
 • Er bærehjelp på plass?
 • Er kaffe/te/vann tilgjengelig for utøverne?
 • Er skoleklokken skrudd av?
 • Hvem introduserer?
 • Hvem takker?
 • Bilde/nyhet om forestillingen er lagt ut på skolens Facebookside.