Satser for elever ved kulturskolen i gamle Drammen kommune

Satser for elever ved kulturskolen i tidligere Nedre Eiker kommune

Satser for elever ved kulturskolen i tidligere Svelvik kommune

Tidligere Drammen kommune  
Årsavgift elever (inntekt under 349.503 *) Gratis
Årsavgift elever (Inntekt over 349.503 *) kr 4.750
Søskenmoderasjon (barn nr 2) 30%
Søskenmoderasjon (barn nr 3) 50%

* Innslagspunktet følger innslagspunkt for barnehage.

Tidligere Nedre Eiker kommune  
Årsavgift elever kr 4 900

 

Tidligere Svelvik kommune  
Gitar kr 1 600
Piano kr 1 600
Visuell kunst kr 1 600
Dans kr 1 600

Prisene gjelder per halvår.